kinas_lt

Čia kaupiu bibliografiją apie kiną ir kino teoriją lietuvių k. Trys skyriai: knygos (kino teorija), knygos (kino istorija), straipsniai.

Knygos (kino teorija)

Natalija Arlauskaitė, Trumpas feministinės kino teorijos žinynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidyklas, 2010.

Natalija Arlauskaitė, Savi ir svetimi olimpai: ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

Béla Balázs, Regimas žmogus, arba Kino kultūra [serija „Kino raštai“, vertė Indrė Dalia Klimkaitė], Vilnius: Mintis, 2013.

Sergej Eizenštein, Montažas, I tomas [serija „Kino raštai“, vertė Natalija Arlauskaitė], Vilnius: Mintis, 2016.

Thomas Elsaesser, Malte Hagener, Kino teorija: įvadas per juslių prizmę [serija „Kino raštai“, vertė Rima Bertašavičiūtė], Vilnius: Mintis, 2012.

Michailas Jampolskis, Kalba—kūnas—įvykis: kinas ir prasmės paiškos [serija „Kino raštai“, vertė Natalija Arlauskaitė], Vilnius: Mintis, 2011.

Nijolė Keršytė, Pasakojimo pramanai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Irina Melnikova, Intertekstualumas: teorija ir praktika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003.

Irina Melnikova, Literatūros (inter)medialumo strofos, arba Žodis ir vaizdas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Nerijus Milerius, Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

Nerijus Milerius (sud.), Kinas ir filosofija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

Nerijus Milerius, Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta, Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2018.

 

Knygos (kino istorija)

Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Aurimas Švedas, Epizodai paskutiniajam filmui: režisierius Almantas Grikevičius, Vilnius: Vaga, 2013.

Vytautas Mikalauskas, Kinas Lietuvoje: nuo atrakciono iki nacionalinio kino meno, Vilnius: Margi raštai, 1999.

Anna Mikonis-Railienė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Kinas sovietų Lietuvoje: sistema, filmai, režisieriai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.

Rūta Oginskaitė, Nuo pradžios pasaulio.  Apie dokumentininką Robertą Verbą, Vilnius: Aidai, 2010.

Sonata Žalneravičiūtė, Vilniaus iliuzionai. Miesto kino teatrų istorijos, Vilnius: Vaga, 2015.

 

Straipsniai

Natalija Arlauskaitė, “Ekranizacija kaip literatūros istorijos provokacija”, Respectus Philologicus, 7 (12), 2005, psl. 50-70.

Natalija Arlauskaitė, „Kam reikalingi žanrai, arba Ką senoji rusų literatūra gali papasakoti apie Dantę ir Peterį Greenaway‘ų“, Literatūra, 48 (2), 2006, p. 36-42.

Natalija Arlauskaitė, “Mary Shelley ir Thomo Edisono „Frankenšteinas“: nedalomosios liekanos beieškant”, Acta litteraria comparativa. Kultūros intertekstai. Cultural Intertexts. Интертексты культуры. T. 2. Vilnius, VPU leidykla, 2006, p. 193-200.

Natalija Arlauskaitė, „Ekranizacija kaip literatūros istorijos provokacija II“, Literatūra 50 (2), 2008, p. 82-89

Natalija Arlauskaitė, Feministinė animacija: Marjut Rimminen filmas ‚Apsaugoti‘, 1987Acta Academiae Artium Vilnensis, [Moters savastis dailėje], 2011, 62, p. 213—226

Natalija Arlauskaitė, Kaip padaryta ‘Mae West’: kempas ir naratyviniai ekscesaiActa Academiae Artium Vilnensis, 68, 2013, p. 119—136.

Natalija Arlauskaitė, Dokumentas ir/ar prisijaukintas valdžios žvilgsnis: ’Blokados‘ archyvasPolitologija, 2013, 1 (69), p. 88-132.

Natalija Arlauskaitė, Anne’s Frank sapnai romiųjų naktį: Indeksiškumo pažadas ir rastos medžiagos kinasAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 71-81.

Natalija Arlauskaitė, Klasikos samprata literatūroje, kine ir ekranizacijoseColloquia, 2014, 33, p. 36-49.

Natalija Arlauskaitė, Netobulas totalumas: kelios pastabos apie erdvinius kompozitus ir kino propagandąPolitologija, 2018, 2 (80), p. 65-87.

Alain Badiou, Kinas kaip filosofinis eksperimentavimas [vertė Karolis Klimka], Athena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 10-18.

Rima Bertašavičiūtė, Kino atminties muziejus: Deimanto Narkevičiaus paminklaiPolitologija, 2013, 1 (69), p. 133-153.

Violeta Davoliūtė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Sovietizacija ir kinas: lytis, tapatybė, ideologija filme „Marytė“ (1947)Politologija, 2018, 2 (80), p. 34-64.

Gilles Deleuze, Trys klausimai apie Godard’o „Šešiskart po du” [vertė Lina Perkauskytė], Gilles Deleuze, Derybos, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 63-76.

Gilles Deleuze, Apie Vaizdinį-judėjimą [vertė Nerijus Milerius], Gilles Deleuze, Derybos, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 77-93.

Gilles Deleuze, Apie Vaizdinį-laiką [vertė Nerijus Milerius], Gilles Deleuze, Derybos, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 94-100.

Gilles Deleuze, Abejonės dėl įsivaizduojamybė [vertė Lina Perkauskytė], Gilles Deleuze, Derybos, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 101-110.

Gilles Deleuze, Laiškas Serge’ui Daney: Optimizmas, pesimizmas ir kelionė [vertė Lina Perkauskytė], Gilles Deleuze, Derybos, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 111-129.

Gilles Deleuze, Smegenys yra ekranas [vertė Karolis Klimka], Athena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 19-25.

Dalius Jonkus, Matomas matymas kaip įkūnytas suvokimas Vivian Sobchack kino patirties fenomenologijojeAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 46-58.

Aušra Kaziliūnaitė, Panoptizmas distopiniame kine: žmogaus ir Dievo žvilgsniai Piero Paolo Pasolini filme „Teorema“Athena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 104-106.

Nojolė Keršytė, Ideologija ir fikcija („Kietas riešutėlis”), Politologija, 2013, 1 (69), p. 133-153.

Mantas Kvedaravičius, Ką pasakė tabakininkas iš Tabako gatvės? Didingumo žalojimas paskutiniajame Aleksejaus Germano kūrinyjeAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 132-141.

Ewa Mazierska, Moralinė sėkmė Woody Alleno filmuose [vertė Danutė Bacevičiūtė], Athena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 142-159.

Irina Melnikova, Dailė kine: (ne)kalbantys portretai, ailės istorijos studijos, Dailės istorijos studijos, 2016, 7, p. 269-286

Irina Melnikova, Intermedialumo žemėlapisColloquia, Nr. 26, 2011, 17–34.

Irina Melnikova, Adaptacijos studijos: literatūra versus kinas – vertimas ar dialogas?Colloquia, Nr 28, 2012, p. 31-54.

Nerijus Milerius, Tarp Bastilijos ir Lenino paminklo. „Įpaminklintos” atminties kritikos etiudai, Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikiniame meno ir politikos kontekste, sud. Audronė Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 217-236.

Almira Ousmanova, Meilės perdirbinys: meilė ir socialinis skirtumas sovietiniame ir posovietiniame kine,  Lytys, medijos, masinė kultūra, sud. Audronė Žukauskaitė ir Virginija Aleksejūnaitė, Vilnius: Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus dailės akademija, 2005, p. 51-63.

Brigitte Peucker, Kastrato balsas: Fassbinderio filmas „Trylikos mėnulių metai“ [vertė Natalija Arlauskaitė], Respectus Philologicus, 2009, 15 (20), p. 220—229.

Jacques Rancière, Dokumentinė fikcija: Markeris ir atminties fikcija [vertė Nida Vasiliauskaitė], Athena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 59-70.

Kristupas Sabolius, Carloso Reygadaso kinematografinė vaizduotės praktikaAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 117-131.

Tomas Sodeika, Kino ontologijaAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 26-45.

Kęstutis Šapoka, Kino archyvas, atmintis ir ideologinis reversasAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 82-103.

Renata Šukaitytė, Moteris su kamera – naujas matymas, naujos tapatybėsLytys, medijos, masinė kultūra, sud. Audronė Žukauskaitė ir Virginija Aleksejūnaitė, Vilnius: Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus dailės akademija, 2005, p. 65-73.

Renata Šukaitytė, Naujoji darbininkų klasė lietuvių kine: lošėjai, dileriai, kreatyvaiAthena [Filosofija ir kinas], 2014, 9, p. 160-174.

Artūras Tereškinas, Queer teorija, queer žvilgsnis ir vyriškas kūnas: nuo Jeano Jenet iki Dereko JarmanoLytys, medijos, masinė kultūra, sud. Audronė Žukauskaitė ir Virginija Aleksejūnaitė, Vilnius: Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus dailės akademija, 2005, p. 75-86.

Jurijus Tynianovas: Literatūrinė kino teorija II [“Apie kino pagrindus”, vertė Natalija Arlauskaitė], in: Respectus Philologicus, 2006, 10 (15), pp. 183-202.

Jurijus Tynianovas: Literatūrinė kino teorija [“Kinas – žodis – muzika”, “Apie scenarijų”, “Apie siužetą ir fabulą kine”, “Apie feksus”, vertė Natalija Arlausukaitė], Respectus Philologicus, 2006, 9 (14), pp. 158-167.