Knygos

[tomo “Vizualumo politika” sud.] Politologija, 2018, 2 (80). ISSN 1392-1681

Turinys ir straipsniai

 

Natalija Arlauskaitė, Savi ir svetimi olimpai: ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094593994

Monografija nagrinėja klasikos ekranizacijas skirtingose kino tradicijose ir sąlygas, kuriomis filmo suvokimas vyksta ekranizacijos režimu arba jį blokuoja. Taip pat – literatūros ir kino hierarchijų formavimąsi ir pertvarkymą kine nuo nebyliųjų filmų iki postmodernistinių, nuo melodramų ir siaubo filmų iki nežanrinių autorinių. Knygoje analizuojami Akiros Kurosawos, Peterio Greenaway’aus, Billo Morrisono, Clarence’o Browno, Josefo von Sternbergo, Vsevolodo Pudovkino, Romano Kačianovo, Mario Bavos, Teuvo Tulio ir kitų režisierių filmai. Ji skirta kino, literatūros, kultūros ir vizualumo studijų specialistams, taip pat visiems besidomintiems šiomis sritimis.

Knygos turinys ir pratarmė

Parsisiųsti knygą

 

[tomo “Politika ir medijos” sud.] Politologija, 2013, 1 (63). ISSN 1392-1681

Turinys ir straipsniai

 

Natalija Arlauskaitė, Trumpas feministinės kino teorijos žinynas, [Lyčių studijos Vilniaus universitete #1], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 978-9955-33-529-0

Šiame žinyne pristatomos feministinės kino teorijos idėjos, susiformavusios aštuntojo–dešimtojo XX a. dešimtmečių pradžioje. Tai bandymai suvokti moters vaizdo kine reikšmes ir logiką bei žiūrovių santykį su kinu remiantis psichoanalizės, naratologijos, semiotikos, marksizmo, kultūros ir ideologijų studijų bei jomis grįstõs kino teorijos sąvokomis ir įrankiais. Šios teorinės jungtys siekia parodyti, kad kinas nėra „nekaltas“: jis yra institucionalizuota Vakarų kultūros ir jos sukonstruotų galios hierarchijų – visų pirma lyčių hierarchijos – raiškos, palaikymo ir perkūrimo forma, o kino teikiamas malonumas yra šios kultūros sukonstruotas įgūdis.

Parsisiųsti knygą

 

Галина Михайлова, Наталия Арлаускайте, Александр Двоеглазов (сост.), Opus # 1-2. Русский мемуар. Соавторство, [Literatūra 47 (5)], Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986-19-792-9

 

Наталия Арлаускайте, Анализ герметичного текста. Возможности пространственного моделирования смысла текстов: Велимир Хлебников, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 163 p. ISBN 9986-19-742-2