Vertimai

Olga Šparaga, Revoliucijos veidas moteriškas. Baltarusijos atvejis, Vilnius: Lapas, 2022. ISBN 9978-609-8198-58-4

Turinys ir ištrauka.

Darja Serenko, „Mėlyni jaunikiai”, 7md, 34(1441), 2022-10-28

Anna Tiomkina: „Ir sutikimą gauk, ir sutartį sudaryk, ir rankos ant peties nepadėk“Šiaurės Atėnai, 1(1353), 2021-01-15

Tatjana Ščitcova, „Baltoji dėmė Europos žemėlapyje: paradigmos kaita“Šiaurės Atėnai, 20 (1348), 2020-10-23

Sergej Eizenštein, Montažas, I tomas, [serija „Kino raštai“], Vilnius: Mintis, 2016.
 

Stasys Šalkauskis, „Didysis karas ir Lietuvos atgimimas“, „‘Broliai Karamazovai‘ kaip geniali žmonijos dvasios epopėja“, „Karas ir kultūra“, „K.Hachui“, „Karlui Alfonsovičiui“, in: Stasys Šalkauskis, Raštai, IX, [Iš Lietuvos filosofijos palikimo], Vilnius, Mintis, 2012, pp. 9-151, 174-189, 190-191, 289-292, 306. ISBN 978-5-417-01036-1

Даля Василюнене, Музей церковного наследия, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012. 97 p. ISBN 978-609-95148-3-3

Эльжбета Латенайте, Апсихе: роман и новеллы, Москва: Время, 2012. ISBN 821.161.1-3
   Michailas Jampolskis, Kalba—kūnas—įvykis: kinas ir prasmės paiškos [serija „Kino raštai“], Vilnius: Mintis, 2011. ISBN 978-5-417-01034-7

Vladimiras Toporovas, Vilnius, Wilno, Вильна: miestas ir mitas, in: Vladimiras Toporovas ir Lietuva, sud. A. Sabaliauskas, J. Zaborskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 345—441. ISBN 978-9955-704-72-0

Brigitte Peucker, Kastrato balsas: Fassbinderio filmas „Trylikos mėnulių metai“, in: Respectus Philologicus, 2009, 15 (20), p. 220—229. ISSN 1392-8295

Levas Aninskis, „Pasaulis laikosi“; Apskritas stalas, in: Besikartojančios erdvės: Pokalbiai su Icchoku Meru ir kūrybos interpretacijos, sud. Loreta Mačianskaitė ir Skaistė Vilimaitė. Vilnius: baltos lankos, 2008, p. 101—109, 266—280.

Ilja Kukulinas, „Nusususių drakonų revoliucija: ultradešinioji idėja kaip nonkonformizmo imitacija“, in: Colloquia [Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla], 2008, 20, p. 75—135.

Jurijus Tynianovas: Literatūrinė kino teorija II [“Apie kino pagrindus”], in: Respectus Philologicus, 2006, 10 (15), pp. 183-202. ISSN 1392-8295

Jurijus Tynianovas: Literatūrinė kino teorija [“Kinas – žodis – muzika”, “Apie scenarijų”, “Apie siužetą ir fabulą kine”, “Apie feksus”], in: Respectus Philologicus, 2006, 9 (14), pp. 158-167. ISSN 1392-8295